Presentació

L'Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya es va fundar el 1992 per tal d'agrupar els professionals de la traducció i interpretació jurada. Al llarg de la seva trajectòria s'ha encarregat de la defensa del camp professional davant les autoritats administratives.

Fundada inicialment només per a les persones que exercien a Catalunya, actualment davant la manca de referents del teixit associatiu en la resta de comunitats autònomes, s'admeten socis de totes les comunitats autònomes.