Sol·licitud de nou soci

Introdueix les teves dades personals i les dades referents als idiomes per als quals esteu autoritzats/des per exercir professionalment la traducció i/o interpretació.

Recordeu que heu de poder demostrar documentalment a ATIJC, en qualsevol moment, les titulacions que us permeten l'exercici professional de l'activitat.